eDidaktik | It i undervisningen

Der stilles stadig højere krav til brugen af it i undervisningen. Skolen skal bidrage til at sikre elevernes digitale dannelse, så de bliver i stand til at klare sig i et samfund, hvor det at kunne bruge digitale værktøjer hensigtsmæssigt er en nødvendig forudsætning.

For at sikre det bedste udbytte af brugen af it i undervisningen er det vigtigt, at de digitale læremidler udvælges og inddrages med afsæt i underviserens didaktiske overvejelser. Underviseren må, på baggrund af overvejelser over undervisningens formål, mål og indhold og med blik for elevernes forudsætninger, udvælge digitale læremidler der understøtter den form for undervisning, som hun ønsker at praktisere.

eDidaktik.dk introducerer Den eDidaktiske Model der kan fungere som grundlag for underviserens it-didaktiske overvejelser og kvalificere brugen af it i undervisningen. Den didaktiske model bygger på en skelnen mellem tre overordnede undervisningsformer, og kan bidrage til at kvalificere valget og anvendelsen af digitale læremidler.

eDidaktisk Model
Den eDidaktiske Model

Med afsæt i den didaktiske model præsenterer eDidaktik desuden en række artikler om gratis digitale læremidler til undervisningen. Artiklerne om de digitale læremidler kan ses som som inspiration til undervisere der gerne vil inddrage it i undervisningen med baggrund i didaktiske overvejelser, og de giver bud på hvordan værktøjerne kan understøtte de forskellige undervisningsformer. Fælles for de præsenterede værktøjer er at de er gratis og web-baserede, og derfor fungerer på tværs af platforme.

eDidaktik holder også foredrag og workshops om it og didaktik, ligesom vi rådgiver omkring udvikling af digitale læremidler og platforme til undervisningen.

Står du overfor at skulle inspirere undervisere eller afholde en konference om it i undervisningen, eller har du en god idé til en ny app eller et nyt digitalt læremiddel, er du velkommen til at kontakte os.