eDidaktik | It i undervisningen

eDidaktik arbejder for at inspirere undervisere til at anvende it i undervisningen med afsæt i pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Vi arbejder ud fra en præmis om at it ikke skal ind i undervisningen for enhver pris. Vi tror på, at det er den enkelte lærer der, med afsæt i sine pædagogiske og didaktiske overvejelser, er den bedste til at vurdere om og hvordan it skal inddrages i undervisningen, ligesom det er den enkelte lærer der bedst kan vurdere effekten af at anvende it.

Derfor har eDidaktik ikke fokus på deling af køreklare, didaktiserede forløb eller på anvendelsen af forlagsproducerede læremidler med en indbygget didaktik. Vi fokuserer i stedet på den pædagogiske og didaktiske anvendelse af ikke-didaktiserede digitale redskaber. 

eDidaktik vil understøtte de didaktiske valg, som den enkelte lærer selv træffer. Vi vil give didaktikken tilbage til læreren.

Den eDidaktiske Model

Derfor introducerer eDidaktik Den eDidaktiske Model, der kan fungere som grundlag for underviserens didaktiske overvejelser og valg af digitale redskaber. Den didaktiske model bygger på en skelnen mellem tre overordnede undervisningsformer; en monologisk, en dialogisk og en polyfon.

eDidaktik | It i undervisningen | Den eDidaktiske Model
Den eDidaktiske Model

Med afsæt i Den eDidaktiske Model præsenterer eDidaktik desuden en række artikler om gratis digitale redskaber til undervisningen. Artiklerne kan ses som som inspiration til undervisere der gerne vil inddrage it i undervisningen med afsæt i didaktiske overvejelser, og de giver bud på hvordan redskaberne kan understøtte de forskellige undervisningsformer som er præsenteret i Den eDidaktiske Model. Redskaberne er alle gratis og webbaserede, og de fungerer derfor på tværs af platforme.

Foredrag om it i undervisningen

På eDidaktik.dk finder du også eksempler på vores foredrag om it i undervisningen, it didaktik, digital dannelse og lignende emner, ligesom du kan søge vores rådgivning om udvikling af digitale læremidler og platforme til undervisningen.

Har du spørgsmål eller kommentarer til sidens indhold er du velkommen til at kontakte os.