It i undervisningen | eDidaktik

eDidaktik arbejder for at inspirere undervisere til at anvende it i undervisningen med afsæt i pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Det skal give pædagogisk og didaktisk mening at inddrage it i undervisningen. Derfor arbejder vi ud fra en præmis om, at it ikke skal anvendes for enhver pris. Vi tror på, at det er den enkelte underviser, der bedst kan vurdere, om det er meningsfuldt at inddrage it i undervisningen. Vi ser det som vores opgave at understøtte de didaktiske valg, som den enkelte underviser selv træffer. Vores mål er at give didaktikken tilbage til underviseren.

eDidaktik har ikke fokus på deling af køreklare, didaktiserede forløb eller på anvendelsen af forlagsproducerede læremidler med en indbygget didaktik. Vi fokuserer i stedet på den enkelte undervisers pædagogiske og didaktiske overvejelser, og på anvendelsen af ikke-didaktiserede digitale læremidler.

Den eDidaktiske Model

eDidaktik introducerer Den eDidaktiske Model, der kan fungere som grundlag for underviserens didaktiske overvejelser og valg af digitale læremidler. Modellen bygger på en skelnen mellem tre undervisningsformer, som hver især kan understøttes af forskellige typer af digitale læremidler.

Den eDidaktiske Model

Med afsæt i Den eDidaktiske Model præsenterer eDidaktik en række artikler om digitale læremidler til undervisningen. Artiklerne beskriver funktionaliteten i de forskellige læremidler, og de giver bud på hvordan læremidlerne kan understøtte de forskellige undervisningsformer. Artiklerne kan fungere som inspiration for undervisere, der gerne vil inddrage it i undervisningen. De præsenterede læremidler er alle gratis og webbaserede, og fungerer derfor på tværs af platforme.

Foredrag om it i undervisningen

På eDidaktik.dk finder du også informationer om vores foredrag om it i undervisningen, it didaktik, digital dannelse og lignende emner, ligesom du kan søge vores rådgivning om brugen af it i undervisningen samt udvikling af digitale læremidler og platforme til undervisningen.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.