eDidaktik | It i undervisningen

Som en konsekvens af samfundets øgede digitalisering stilles der stadig højere krav til brugen af it i undervisningen. Skolen skal bidrage til at sikre elevernes digitale dannelse, og opøve deres digitale færdigheder og kompetencer så de bliver i stand til at klare sig i et samfund og på et arbejdsmarked, hvor det at kunne bruge digitale værktøjer hensigtsmæssigt er en nødvendig forudsætning.

Med det stadig voksende udbud af digitale læremidler og værktøjer bliver underviserens opgave med at vælge de mest relevante digitale værktøjer til undervisningen stadig sværere. En forudsætning for at sikre det bedste udbytte af brugen af it i undervisningen er, at værktøjerne udvælges med afsæt i didaktiske overvejelser. Underviseren må, med afsæt i overvejelser over undervisningens formål og læringsmål samt elevernes forudsætninger, udvælge digitale værktøjer der understøtter de læreprocesser, som eleverne skal gennemgå.

eDidaktik introducerer en didaktisk model der kan fungere som grundlag for underviserens it-didaktiske overvejelser, og kvalificere både underviserens og elevernes brug af it i undervisningen. Den didaktiske model bygger på en skelnen mellem tre overordnede undervisningsformer, og den kan fungere som afsæt for underviserens tilrettelæggelse af undervisningen og samtidig kvalificere valget af digitale læremidler.

Med afsæt i den didaktiske model præsenterer eDidaktik desuden en række artikler om gratis digitale læremidler til undervisningen. Artiklerne om de digitale læremidler er tænkt som inspiration til undervisere der gerne vil inddrage it i undervisningen med baggrund i didaktiske overvejelser, og de giver bud på hvordan værktøjerne kan understøtte de forskellige undervisningsformer. Fælles for de præsenterede værktøjer er at de er web-baserede, og derfor fungerer på tværs af tekniske platforme.

Endelig rådgiver eDidaktik virksomheder og offentlige institutioner omkring udvikling af digitale læremidler og platforme til undervisningen. Med afsæt i et bredt kendskab til en lang række nye digitale læringsværktøjer giver eDidaktik rådgivning og sparring i forhold til funktionalitet og brugervenlighed ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Har I en god idé til en ny app eller et nyt digitalt læremiddel, er I velkomne til at kontakte os.

Share Button