eDidaktik | It i undervisningen

eDidaktik arbejder for at inspirere undervisere til at anvende it i undervisningen med afsæt i pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Vi arbejder ud fra en præmis om at it ikke skal ind i undervisningen for enhver pris, men kun når det giver mening pædagogisk og didaktisk. Vi tror på at det er den enkelte lærer der, med afsæt i sine pædagogiske og didaktiske overvejelser, er den bedste til at vurdere om og hvordan it skal inddrages i undervisningen, ligesom det er den enkelte lærer der bedst kan vurdere effekten af at anvende it.

Derfor har eDidaktik ikke fokus på deling af køreklare, didaktiserede forløb eller på anvendelsen af forlagsproducerede læremidler med en indbygget didaktik. Vi fokuserer i stedet på den pædagogiske og didaktiske anvendelse af ikke-didaktiserede digitale redskaber.

eDidaktik ønsker at understøtte de didaktiske valg, som den enkelte lærer selv træffer. Vi vil give didaktikken tilbage til læreren.

Den eDidaktiske Model

Derfor introducerer eDidaktik Den eDidaktiske Model, der kan fungere som grundlag for underviserens didaktiske overvejelser og valg af digitale redskaber.

Den eDidaktiske Model

Med afsæt i Den eDidaktiske Model præsenterer eDidaktik derudover en række artikler om gratis digitale redskaber til undervisningen. Artiklerne kan fungere som som inspiration for undervisere der gerne vil inddrage it i undervisningen, og giver bud på hvordan redskaberne kan understøtte forskellige undervisningsformer. De præsenterede redskaber er alle gratis og webbaserede og fungerer på tværs af platforme.

Foredrag om it i undervisningen

På eDidaktik.dk finder du også oplysninger om vores foredrag om it i undervisningen, it didaktik, digital dannelse og lignende emner, ligesom du kan søge vores rådgivning om e-Læring og udvikling og anvendelse af digitale læremidler og platforme til undervisningen.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.