Hvem står bag?

Niels Jakob PasgaardeDidaktik drives af Niels Jakob Pasgaard, der har en baggrund som folkeskolelærer og kandidat i pædagogisk filosofi. Han har beskæftiget sig professionelt med e-læring og brugen af it i undervisningen gennem flere år, blandt andet gennem sine ansættelser hos Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Videncenter for e-læring, og han er en aktiv stemme i debatten om pædagogik og brugen af it i undervisningen i Danmark.

På eDidaktik.dk kobler Niels Jakob sine overvejelser over filosofi og didaktik til den praktiske brug af it i undervisningen, og han beskriver nogle af de gratis, digitale læringsværktøjer, som han ser de største potentialer i.

Niels Jakob afholder workshops om eDidaktik og de præsenterede værktøjer, ligesom han holder foredrag om eDidaktik, digital dannelse, 21st Century Skills og andre relaterede emner. Derudover deltager han løbende i projekter omhandlende udvikling af læringsplatforme og digitale læremidler.

Send en mail eller kontakt mig gennem LinkedIN, Twitter eller Google+ og hør mere om mulighederne for et samarbejde.