LiveMinutes i undervisningen

LiveMinutes er et værktøj, som kan bruges i forbindelse med online møder. Værktøjet giver mulighed for at kommunikere ved hjælp af video og lyd, og for at samarbejde om udarbejdelse af noter. Der er også mulighed for at indsætte kommentarer i eksisterende dokumenter og billeder, som deles i værktøjet, og efter mødet er afsluttet, kan man trække et referat ud og dele det med andre. Liveminutes egner sig til brug i den dialogiske og den polyfone undervisningsform.

Liveminutes

Indenfor den dialogiske undervisningsform kan LiveMinutes understøtte en fælles dialog om en tekst eller et billede. Underviseren kan vælge en tekst eller et billede som eleverne skal analysere i fællesskab, og LiveMinutes gør det muligt for eleverne at indsætte kommentarer i dokumentet/billedet i realtid. Eleverne kan samtidig kommunikere ved hjælp af video, lyd eller chat. Efterfølgende kan eleverne hente referatet af deres samarbejde ud, og sende det til underviseren som dokumentation for processen.

I den polyfone undervisningsform kan den fælles dialog om et emne understøttes af kombinationen af video-, tale- eller chat-kommunikation og den fælles noteskrivning i LiveMinutes. Eleverne og underviseren kan debattere et emne, og fx lade ‘tale-retten’ gå på omgang. Mens én elev taler og fremlægger sine argumenter og holdninger, har de andre deltagere mulighed for at skrive fælles noter, som kan danne grundlag for den fortsatte dialog.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med at bruge LiveMinutes, og til at komme i gang med at udnytte værktøjets funktioner, kan du se denne præsentation.