Quizlet i undervisningen

Quizlet er en webbaseret tjeneste, som giver mulighed for at oprette sæt af ‘flashcards’ med spørgsmål og tilhørende svar, eller med begreber og tilhørende definitioner. Quizlet kan bruges til at udvikle elevernes begrebsforståelse og faglige viden, og egner sig til brug i den monologiske og den dialogiske undervisningsform.

Quizlet

I den monologiske undervisningsform kan Quizlet bruges til at træne og teste eleverne i forståelsen af forskellige begreber. Underviseren kan på siden her vælge mellem en lang række af flashcards, som er udviklet af andre undervisere. Man har mulighed for at kopiere et sæt af flashcards til sin egen konto, hvorefter man kan redigere i det, og tilpasse det sin egen undervisning, og man kan oprette sine egne flashcards fra bunden, og dele dem med andre undervisere på Quizlet. Det er endvidere muligt at indtale lyd til et sæt af flashcards, ligesom man kan uploade et sæt af flashcards fra et Word dokument.

Når man har gjort et sæt af flashcards klar, kan man dele linket til det med eleverne. Eleverne kan herefter arbejde med sættet på flere måder. Fx kan de arbejde med dem i spil, hvor de skal matche de forskellige begreber med deres definitioner, og de kan afvikle sættet som en test, der genereres automatisk ud fra hele sættet af flashcards.

Indenfor den dialogiske undervisningsform kan man lade eleverne gå på opdagelse i de mange flashcards der allerede findes på Quizlet, og man kan lade dem udvikle deres egne flashcards, hvor de definerer forskellige ord og og begreber. Eleverne kan herefter dele deres flashcards med læreren og andre elever. Det er muligt at kommentere et sæt af flashcards, hvilket kan give underviseren mulighed for at vejlede eleverne i deres arbejde.

Det er gratis at anvende Quizlet, der også findes som app til iPhone. Det er muligt at anvende de eksisterende flashcards uden at oprette en profil, men hvis man vil kopiere og rette i eksisterende, eller oprette sine egne sæt af flashcards, skal man oprette en gratis profil. Det kan evt. gøres ved hjælp af en eksisterende Facebook profil. Hvis man har lyst til at prøve Quizlet i undervisningen, er der teknisk hjælp at finde på siden her.

Tricider i undervisningen

Tricider er et web-baseret værktøj til at generere og evaluere idéer og til at understøtte klassens fælles diskussioner. Det giver eleverne mulighed for at diskutere forskellige emner online, og det giver dem (og underviseren) mulighed for at vurdere det enkelte argument i diskussionen. Værktøjet egner sig til brug i en dialogisk og en polyfon undervisningsform.

Tricider i undervisningen

I den dialogiske undervisningsform kan Tricider bruges til at understøtte elevernes fælles diskussioner af forskellige emner. Elevernes mulighed for at argumentere på skrift, og deres mulighed for at diskutere det enkelte argument i diskussionen, kan være med til at understøtte, at flere bliver hørt i diskussionen, samtidig med at argumenterne fastholdes og kan uddybes mundtligt efterfølgende. Det er muligt at lade eleverne poste deres argumenter som forberedelse til undervisningen, og man kan lukke for yderligere bidrag til diskussionen på et bestemt tidspunkt.

I den polyfone undervisningsform kan Tricider fungere som et værktøj for elevernes fælles idégenerering- og idé-bedømmelse. Underviseren kan bede eleverne om at præsentere to-tre idéer hver i værktøjet, og efterfølgende bede eleverne om at argumentere for og imod deres egne og de andre elevers idéer. Værktøjet kan fx bruges på denne måde i forbindelse med opstart på projektarbejde i grupper.

Tricider er gratis at anvende, og det kræver ikke at man opretter et login. Man kan dele diskussionsrummet med andre ved hjælp af ‘Share and Invite’ knappen, og abonnere på diskussionsrummet, så man modtager en e-mail ved nye indlæg.

Du kan se en video om funktionerne i Tricider her.

GoSoapBox i undervisningen

GoSoapBox er et web-baseret quiz- diskussions- og evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog i klassen. Værktøjet kombinerer funktioner fra værktøjer som TodaysMeet og Socrative, og egner sig både til brug i en monologisk og en dialogisk undervisningsform.

GoSoapBox

I den monologiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Det kan fx foregå ved hjælp af en quiz, som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

I den monologiske undervisningsform er det også muligt at anvende funktionen ‘Social Q&A’, som giver mulighed for at de lærende løbende kan stille spørgsmål til undervisningen – både til underviseren og til hinanden. Denne funktion minder om TodaysMeets funktion, men GoSoapBox giver dog plads til 250 tegn i hvert indlæg, hvor TodaysMeet kun giver plads til 140 tegn.

I den dialogiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille et skriftligt spørgsmål til klassen (funktionen ‘Discussion’), og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i SoapBoxen. Svarene vil herefter blive vist på tavlen (det er muligt at gøre svarene anonyme, hvilket kan sikre at flere tør ytre sig), og der kan igangsættes en dialog omkring svarene.

Det er ikke gratis at anvende GoSoapBox (det koster fra $7.50 pr måned for én underviser), men man har mulighed for at prøve systemet af og vurdere, om man finder det bedre end en kombination af gratisværktøjerne TodaysMeet og Socrative.

Ud over den indføring man får i sidens funktioner efter oprettelse, er der hjælp at hente her, hvis du vil afprøve GoSoapBox.

Evernote i undervisningen

Evernote er et gratis værktøj til notetagning og dokumentation, der fungerer på tværs af mange forskellige platforme. Værktøjet er gratis at anvende, og kræver blot at man opretter en konto. Evernote egner sig primært til brug i den dialogiske undervisningsform.

Evernote i undervisningen

Indenfor den dialogiske undervisningsform er det oplagt at lade eleverne bruge Evernote som et individuelt note-værktøj. Dét, at værktøjet fungerer på tværs af platforme, gør at eleverne eksempelvis kan indhente information og fastholde deres oplevelser ved hjælp af en smartphone (iOS eller Android) når de er ude på ekskursion, og efterfølgende bearbejde deres oplevelser og erfaringer på en bærbar computer i klassen. Det er muligt at lægge billeder og lydoptagelser produceret med fx en smartphone ind i noterne, hvilket giver gode muligheder for at fastholde erfaringer og oplevelser til efterfølgende bearbejdelse.

Der er mulighed for genkendelse af ‘håndskrift’ (skrevet på smartphone eller tablet), ligesom det er muligt at få omsat tale til tekst. Derudover er der mulighed for at oprette forskellige former for lister i Evernote, heriblandt en ‘tjek-liste’, som fx kan bruges i forbindelse med elevernes organisering af deres individuelle arbejde.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Evernote i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du se denne vejledning.

Bubbl.us i undervisningen

Mindmaps er et stærkt værktøj til brug for idé-generéring. Bubbl.us giver mulighed for gratis at oprette mindmaps i et webbaseret værktøj, og for at lade elever samarbejde om udvikling af mindmaps i større eller mindre grupper. Bubbl.us kan anvendes uden at man registrerer sig som bruger.

Bubbl.us egner sig til brug i den dialogiske undervisningsform.

Bubbl.us i undervisningen

Indenfor den dialogiske undervisningsform er det oplagt at bruge Bubbl.us som elevernes individuelle mindmaps, fx i forbindelse med idé-generéring forud for opgaveskrivning og lignende. Eleven kan indskrive sine idéer i mindmappet, og underviseren har mulighed for at læse med og vejlede eleven ud fra hans/hendes eget udgangspunkt. Mindmappet kan fungere som et værktøj til løbende at styre processen, og fastholde eleven i forhold til det, der oprindeligt var udgangspunktet.

Det er til enhver tid muligt at eksportere mindmaps som .jpg eller .png billede.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Bubbl.us i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du klikke på ‘Help’ i øverste højre hjørne på denne side.

Google Docs i undervisningen

Google Docs er et gratis samskrivningsværktøj, som giver dig og eleverne mulighed for at arbejde simultant i tekst-dokumenter, regneark, præsentationer, tegninger m.m. Værktøjet egner sig primært til den polyfone undervisningsform, men det er også muligt at anvende det i en dialogisk undervisningsform.

Google Docs

I den polyfone undervisningsform er værktøjet bl.a. oplagt at bruge i forbindelse med projekt-arbejde, hvor eleverne skal samarbejde i grupper om produktion af eksempelvis en rapport, og hvor du som underviser ønsker at deltage i processen. Google Docs giver mulighed for at underviseren og eleverne kan samarbejde om skriveprocessen selvom de ikke sidder i samme rum.

I den dialogiske undervisningsform kan Google Docs anvendes til individuel eller fælles proces-skrivning, hvor eleverne hver for sig eller sammen skriver et udkast til en tekst, og du herefter giver kommentarer direkte i dokumentet, hvorefter eleverne arbejder videre i det samme dokument med at indarbejde de af dine kommentarer, de finder relevante. Google Docs giver mulighed for at se dokumentets historik, så du kan se hvilke ændringer der er foretaget fra gang til gang.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Google Docs i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse guiden her: Kom godt i gang med Google Docs i undervisningen.