Diipo i undervisningen

Diipo er en gratis, web-baseret samarbejds- og kommunikationsplatform (LMS) til brug i og omkring undervisningen. Kommunikationen på platformen er bygget op omkring en ‘strøm’, på samme måde som det kendes fra fx Facebook. Man har som underviser mulighed for at oprette klasser (med eller uden adgangsbegrænsning), og for at organisere kommunikationen indenfor disse klasser. Platformen giver mulighed for, på en let måde, at overskue mange forskellige former for kommunikation med mange forskellige aktører, og den understøtter både en monologisk, en dialogisk og en polyfon undervisningsform.

Diipo

I den monologiske undervisningsform kan Diipo bruges til at udsende praktiske beskeder til eleverne. Ved at eleverne abonnerer på underviserens indlæg, sikres det at de modtager samtlige opdateringer han/hun sender – ligesom på Facebook eller Twitter. Også platformens blogfunktion kan anvendes som underviserens formidlingsplatform. Underviseren har også mulighed for at uploade materialer, det kunne være dokumenter, lyd, billeder og video, og for at indlejre disse på platformen.

Eleverne kan også, fremfor at abonnere på opdateringer fra en underviser, abonnere på opdateringer fra en klasse, hvorved de modtager samtlige de meddelelser der udsendes på denne klasses side i deres egen nyhedsstrøm. Dette er især anvendeligt inden for den polyfone undervisningsform, hvor det ikke kun er læreren, men alle i klassen, der bidrager til kommunikationen. Indenfor den polyfone undervisningsform er blogfunktionen også anvendelig, i det alle medlemmer af en klasse har mulighed for at kommentere på hinandens blogs.

Indenfor den dialogiske undervisningsform er især app’en ‘Questions’ anvendelig. Den gør det muligt for eleverne at stille spørgsmål i en dynamisk FAQ, hvor underviseren løbende kan svare på faglige spørgsmål. Spørgsmål og svar vil være tilgængelige for alle medlemmer af en klasse, og kan også anvendes som en fælles refleksions- og spørgsmål/svar-platform under forelæsninger, på samme måde som TodaysMeet. Anvendt på denne måde, vil værktøjet primært understøtte en monologisk undervisningsform.

Du vil, efter at have oprettet en bruger på Diipo, løbende få gode råd og tips til, hvordan du kan udnytte platformens funktioner.