Presentations, workshops and projects on ICT in education

I will be happy to come out and give lectures and workshops on ict pedagogy and the use of ICT in education. Nogle af emnerne for et foredrag kunne være:

  • Hvorfor bør man anvende it i undervisningen?
  • Hvad betyder brugen af it for elevernes læring og dannelse?
  • Hvad er digital dannelse og hvad er skolens opgave i den forbindelse?
  • Hvad er 21st Century Skills og hvordan arbejdes der med dem?
  • Hvilke didaktiske overvejelser bør man gøre sig forud for brugen af it i undervisningen?
  • Hvordan ændrer lærerens og elevernes roller sig når it inddrages i undervisningen?
  • Hvad er det gode digitale læremiddel?
  • Hvilke former for undervisning kan understøttes af hvilke typer af digitale værktøjer?

A workshop could be rooted in a pedagogical analysis of a course, and give teachers inspiration on how to use free web-based learning tools in their teaching. You are very welcome to contact me, if you have specific wishes for a presentation or a workshop. På disse links kan du se slides fra nogle af mine senest afholdte foredrag og workshops:

ICT and learning

Foredrag: It og didaktik eller didaktik og it

Lecture Digital formation

eDidaktik also gives consulting services and advice to projects concerning the use of ICT in education. If you have a great idea for an app or a digital learning tool, I would be happy to hear from you. I can also help with the development of digital platforms for teaching, and the development and implementation of IT strategies and teacher training.

Send us an email, and let us find out how I can be of assistance.