discussion

Kahoot in Education

Kahoot er et gratis, web-based evaluation- and quiz tool. It lets you use quizzes in the classroom, and helps activate and engage students in discussions. Kahoot egner sig primært til brug indenfor en monologisk undervisningsform. I den monologiske undervisningsform kan Kahoot, på samme måde som Socrative, be used by the teacher to evaluate students' understanding of the key concepts. …

Kahoot in Education Read More »

Mural.ly in Education

Mural.ly is a free, visual collaboration- and communication tool. The tool allows for multiple simultaneous users to communicate and collaborate on an online visual board. Værktøjet egner sig især til brug indenfor den polyfone undervisningsform. Indenfor den polyfone undervisningsform kan Mural.ly bruges som et samarbejdsrum for grupper af elever eller for en hel klasse. En af de store fordele ved …

Mural.ly in Education Read More »

Scoop.it in Education

Scoop.it er et såkaldt kurateringsværktøj. To curate means to 'select and sort'. With Scoop.it, you can easily curate articles and websites for students on specific topics, and you can let students comment on the articles. Scoop.it egner sig primært til brug indenfor den monologiske og den dialogiske undervisningsform. Indenfor den monologiske undervisningsform kan Scoop.it bruges til at distribuere artikler om faglige …

Scoop.it in Education Read More »

Tricider in Education

Tricider er et web-baseret værktøj til at generere og evaluere idéer og til at understøtte klassens fælles diskussioner. It allows students to discuss various topics online, and it gives them (and the teacher) the opportunity to evaluate each argument in the discussion. Værktøjet egner sig til brug i en dialogisk og en polyfon undervisningsform. I den dialogiske undervisningsform kan Tricider …

Tricider in Education Read More »