communication platform

Lino.it in Education

Lino.it is a free, web-based message board. The tool provides the ability to communicate and collaborate in real time, og egner sig især til brug indenfor den monologiske og den polyfone undervisningsform. Indenfor den polyfone undervisningsform kan Lino.it bruges som et samarbejdsrum for grupper af elever eller for en hel klasse. It is possible to upload photos, for at indsætte billeder …

Lino.it in Education Read More »

Mural.ly in Education

Mural.ly is a free, visual collaboration- and communication tool. The tool allows for multiple simultaneous users to communicate and collaborate on an online visual board. Værktøjet egner sig især til brug indenfor den polyfone undervisningsform. Indenfor den polyfone undervisningsform kan Mural.ly bruges som et samarbejdsrum for grupper af elever eller for en hel klasse. En af de store fordele ved …

Mural.ly in Education Read More »

Google Hangouts in Education

Google Hangouts is a free, web-based collaboration- and communication tool, developed by Google. Hangouts allows for many simultaneous users to communicate and collaborate in a virtual space, and the tool is integrated with several of Google's other services, including YouTube and Google Drive. Værktøjet egner sig især til brug i den monologiske og den polyfone …

Google Hangouts in Education Read More »

Tricider in Education

Tricider er et web-baseret værktøj til at generere og evaluere idéer og til at understøtte klassens fælles diskussioner. It allows students to discuss various topics online, and it gives them (and the teacher) the opportunity to evaluate each argument in the discussion. Værktøjet egner sig til brug i en dialogisk og en polyfon undervisningsform. I den dialogiske undervisningsform kan Tricider …

Tricider in Education Read More »