GoSoapBox i undervisningen

GoSoapBox er et web-baseret quiz- diskussions- og evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog i klassen. Værktøjet kombinerer funktioner fra værktøjer som TodaysMeet og Socrative, og egner sig både til brug i en monologisk og en dialogisk undervisningsform.

GoSoapBox

I den monologiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Det kan fx foregå ved hjælp af en quiz, som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

I den monologiske undervisningsform er det også muligt at anvende funktionen ‘Social Q&A’, som giver mulighed for at de lærende løbende kan stille spørgsmål til undervisningen – både til underviseren og til hinanden. Denne funktion minder om TodaysMeets funktion, men GoSoapBox giver dog plads til 250 tegn i hvert indlæg, hvor TodaysMeet kun giver plads til 140 tegn.

I den dialogiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille et skriftligt spørgsmål til klassen (funktionen ‘Discussion’), og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i SoapBoxen. Svarene vil herefter blive vist på tavlen (det er muligt at gøre svarene anonyme, hvilket kan sikre at flere tør ytre sig), og der kan igangsættes en dialog omkring svarene.

Det er ikke gratis at anvende GoSoapBox (det koster fra $7.50 pr måned for én underviser), men man har mulighed for at prøve systemet af og vurdere, om man finder det bedre end en kombination af gratisværktøjerne TodaysMeet og Socrative.

Ud over den indføring man får i sidens funktioner efter oprettelse, er der hjælp at hente her, hvis du vil afprøve GoSoapBox.