Gratis digitale læremidler

På denne side kan du læse artikler om en lang række gratis digitale læremidler. Læremidlerne er alle webbaserede, og fungerer derfor på tværs af digitale platforme som iOS, Android, Windows og MacOS.

Artiklerne er kategoriseret med afsæt i de tre undervisningsformer fra Den eDidaktiske Model. I hver artikel gives der en kort introduktion til læremidlet, og det analyseres med afsæt i den eDidaktiske Model i forhold til hvilken undervisningsform det kan understøtte. Herudover giver artiklerne didaktisk inspiration til hvordan det enkelte læremiddel kan anvendes.

Artiklerne henvender sig til lærere og pædagoger i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, sprogskoler og videregående uddannelser, ligesom it-vejledere og bibliotekarer vil kunne finde inspiration til brug af it i undervisningen.

Du kan enten orientere dig i de mange læremidler ud fra de tre undervisningsformer fra Den eDidaktiske Model; den monologiske, den dialogiske eller den polyfone, eller du kan sortere artiklerne ud fra nogle af de emner og arbejdsformer, som artiklerne sætter læremidlerne i relation til:

God fornøjelse!