Hackpad i undervisningen

Hackpad er et meget let anvendeligt, gratis wiki-værktøj, som giver dig og eleverne mulighed for at samarbejde simultant om udfyldelsen og redigeringen af klassens/holdets egen wiki eller for at samarbejde kollaborativt om et emne. Samtidig giver værktøjet dig som underviser et overblik over, hvem der har skrevet hvad. Værktøjet egner sig primært til den polyfone undervisningsform.

I den polyfone undervisningsform er det oplagt at bruge Hackpad som klassens fælles vidensplatform. Der kan oprettes sider i Hackpad som knytter sig til bestemte emner fra undervisningen, og de lærende kan i fællesskab udfylde dem, og på den måde bidrage til den fælles vidensproduktion. Der kan let oprettes samlinger, fx til et fag, og under samlingen ligge forskellige undersider, fx en side med faglige begrebsforklaringer, billeder og en side med link til hjemmesider med videoer eller centrale informationer til faget.

Der kan også oprettes fælles arbejdsark, fx i forbindelse med litteraturanalyse, hvor de lærende simultant indskriver deres respektive bidrag til de forskellige dele som indgår i analysen af en tekst. Underviseren har mulighed for at udarbejde skabeloner til udfyldelse før de lærende slippes løs. Ved at alle i real-tid kan se hvem der har skrevet hvad, kan den fælles skrivning i Hackpad desuden understøtte samtalen på klassen.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Hackpad i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse guiden her: Kom godt i gang med Hackpad i undervisningen.

En tanke om “Hackpad i undervisningen”

Der er lukket for kommentarer.