Kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning

Hvis du er interesseret i mit kritiske arbejde med læringsmål, er du velkommen til at besøge min hjemmeside med kritiske perspektiver på læringsmål og læringsmålstyret undervisning.

Gennem de senere år er vore pædagogiske institutioner, skoler og uddannelser i stadigt højere grad blevet underlagt politiske krav om at levere et bestemt udbytte. Kravene har medført, at hele uddannelsessystemet i dag er styret af centralt definerede læringsmål, som danner afsæt for læringsmålstyret undervisning. Læringsmålene beskriver hvilke kompetencer børnene, eleverne og de studerende skal tilegne sig i børnehaven, i skolen og på de videregående uddannelser.

Frem for at tage afsæt i et indhold, skal undervisningen og pædagogikken ifølge læringsmålstyringens logik tage afsæt i kompetencebaserede beskrivelser af de adfærdsmønstre, som man ønsker at børnene, eleverne og de studerende skal kunne udvise efter endt undervisning.

FAQ om læringsmål - kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisningJeg har beskæftiget mig med og kritiseret læringsmål og læringsmålstyret undervisning i en række artikler, og har senest udgivet bogen FAQ om læringsmål på Hans Reitzels Forlag.

Her beskriver jeg læringsmålstænkningens baggrund og aktuelle status i det danske uddannelsessystem, og jeg beskriver et alternativ til det at tænke undervisning og pædagogik med afsæt i læringsmål og kompetencebeskrivelser.

Hvis du er interesseret i at læse eller høre mere, eller booke et foredrag med kritiske perspektiver på læringsmål og læringsmålstyring, er du velkommen til at besøge min anden hjemmeside med kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning.