Kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning

Den læringsmålstyrede undervisning er af danske politikere og centralt placerede forskere udråbt til at være dét, der skal sikre bedre dagtilbud, skoler og uddannelser.

Idéen om at lade undervisning og pædagogik tage afsæt i foruddefinerede læringsmål, er funderet i et politisk ønske om at få lærere og pædagoger til at fokusere på børns og elevers læringsudbytte, og ikke på undervisningens og pædagogikkens indhold og aktiviteter.

Frem for at tage afsæt i et indhold, skal undervisningen og pædagogikken i den læringsmålstyrede logik tage afsæt i kompetencebaserede beskrivelser af de adfærdsmønstre, som man ønsker at børnene, eleverne og de studerende skal kunne udvise efter endt undervisning.

FAQ om læringsmålJeg har beskæftiget mig med og kritiseret læringsmål og læringsmålstyret undervisning i en række artikler, og har senest udgivet bogen FAQ om læringsmål på Hans Reitzels Forlag.

Hvis du er interesseret i at læse eller høre mere, eller evt. booke et foredrag om læringsmål og læringsmålstyring, er du velkommen til at besøge min hjemmeside med kritiske perspektiver på læringsmål og læringsmålstyret undervisning.