Læringsmålstyret undervisning

Den læringsmålstyrede undervisning er af politikere og centralt placerede forskere udråbt til at være dét, der skal sikre bedre dagtilbud, skoler og uddannelser. Idéen om at lade undervisning og pædagogik tage afsæt i foruddefinerede læringsmål, er funderet i et politisk ønske om at få lærere og pædagoger til at fokusere på børns og elevers læringsudbytte, og ikke på undervisningens og pædagogikkens indhold og aktiviteter.

Frem for at tage afsæt i et indhold, skal undervisningen og pædagogikken nu tage afsæt i kompetencebaserede beskrivelser af de adfærdsmønstre, som man ønsker at børnene, eleverne og de studerende skal kunne udvise efter endt undervisning.

Det er min overbevisning, at dette perspektivskifte har en række negative konsekvenser. Her på siden samler jeg løbende tekster og materialer omhandlende mine kritiske perspektiver på læringsmålstyret undervisning.

Foredrag om læringsmålstyret undervisning:

Her kan du se et par af mine seneste foredrag om læringsmålstyret undervisning:

Book et foredrag om læringsmålstyret undervisning her.

Artikler og debatindlæg om læringsmålstyret undervisning:

Læring har aldrig været skolens formål, DenOffentlige, maj 2016

Kompetencer eller kundskaber, Nyt Dansk Udsyn, september 2015

Skolens Formål: Kompetenceudvikling eller tilværelsesoplysning?, Nyt Dansk Udsyn, april 2015

Målstyret læring – når dialogen forstummer, Folkeskolen.dk, oktober 2014