Foredrag, workshops og projekter om it i undervisningen

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag og workshops om didaktik og brugen af it i undervisningen. Nogle af emnerne for et foredrag kunne være:

  • Hvorfor bør man anvende it i undervisningen?
  • Hvad betyder brugen af it for elevernes læring og dannelse?
  • Hvad er digital dannelse og hvad er skolens opgave i den forbindelse?
  • Hvad er 21st Century Skills og hvordan arbejdes der med dem?
  • Hvilke didaktiske overvejelser bør man gøre sig forud for brugen af it i undervisningen?
  • Hvordan ændrer lærerens og elevernes roller sig når it inddrages i undervisningen?
  • Hvad er det gode digitale læremiddel?
  • Hvilke former for undervisning kan understøttes af hvilke typer af digitale værktøjer?

En workshop kunne tage afsæt i en didaktisk analyse af et undervisningsforløb, og give deltagerne inspiration til at inddrage gratis webbaserede it-værktøjer i undervisningen. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har specifikke ønsker til et foredrag eller en workshop. På disse links kan du se slides fra nogle af mine senest afholdte foredrag og workshops:

It og læring

Foredrag: It og didaktik eller didaktik og it

Foredrag Digital dannelse

 

 

 

 

eDidaktik leverer også gerne konsulentydelser og rådgivning til projekter omhandlende brugen af it i undervisningen. Har du en god idé til en app eller et digitalt læremiddel, hører jeg gerne fra dig. Jeg hjælper også gerne med udvikling af digitale platforme til undervisningen, og med udvikling og implementering af it-strategier og it-didaktisk kompetenceudvikling.

Send en mail, og lad os sammen finde ud af hvordan jeg kan hjælpe jer.