Storybird i undervisningen

Storybird er et gratis webbaseret værktøj, som giver mulighed for at lade eleverne forfatte historier ud fra billeder. Værktøjet giver mulighed for at eleverne kan arbejde alene med at skrive tekster, og for at de kan arbejde sammen på en fælles historie. Det egner sig primært til brug indenfor den dialogiske og den polyfone undervisningsform.

Storybird

I den dialogiske undervisningsform kan Storybird bruges som et redskab for elevernes kreative arbejde. Underviseren har mulighed for at oprette eleverne i klasser i systemet, og kan herefter stille dem en fælles opgave, som tager afsæt i et billede. Man har mulighed for at uploade et billede fra sin egen computer, som kan danne udgangspunkt for en sådan bunden skriveopgave. Man kan også lade eleverne oprette deres egne historier i Storybird. I forbindelse med sådanne mere frie skriveopgaver, kan de mange billeder i Storybirds database fungere som inspiration for eleverne. Eleven vælger et billede i Storybirds samling, som danner afsæt for historien, og bygger herefter en historie op omkring en række billeder, som relaterer sig til det først valgte billede.

Det er muligt for eleverne at skrive en del af en historie i Storybird, og dele den med en anden, som herefter kan fortsætte arbejdet med historien. Denne funktion egner sig godt til brug indenfor den polyfone undervisningsform. Eleverne kan fx organiseres i par, og skiftevis skrive på to forskellige historier. Herved får de både mulighed for at inspirere hinanden i skriveprocessen, og det bliver muligt for dem at rette i det, som den anden har skrevet.

For at bruge Storybird kræves det at man har en konto. En sådan kan oprettes her. For at få mulighed for at oprette klasser og lave fælles opgaver til eleverne, skal man oprette en Teacher/Class konto. Underviseren kan meget let oprette eleverne som brugere, så de kan gå i gang med at skrive historier med det samme. Det er gratis at bruge Storybird, hvis man kan nøjes med at oprette 3 klasser og 75 elever.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at bruge Storybird, er der hjælp på siden her.

1 kommentar til “Storybird i undervisningen”

  1. Pingback: Read it or Write it! | catherineenglishteacher

Der er lukket for kommentarer.