Diipo i undervisningen

Diipo er en gratis, web-baseret samarbejds- og kommunikationsplatform (LMS) til brug i og omkring undervisningen. Kommunikationen på platformen er bygget op omkring en ‘strøm’, på samme måde som det kendes fra fx Facebook. Man har som underviser mulighed for at oprette klasser (med eller uden adgangsbegrænsning), og for at organisere kommunikationen indenfor disse klasser. Platformen giver mulighed for, på en let måde, at overskue mange forskellige former for kommunikation med mange forskellige aktører, og den understøtter både en monologisk, en dialogisk og en polyfon undervisningsform.

Diipo

I den monologiske undervisningsform kan Diipo bruges til at udsende praktiske beskeder til eleverne. Ved at eleverne abonnerer på underviserens indlæg, sikres det at de modtager samtlige opdateringer han/hun sender – ligesom på Facebook eller Twitter. Også platformens blogfunktion kan anvendes som underviserens formidlingsplatform. Underviseren har også mulighed for at uploade materialer, det kunne være dokumenter, lyd, billeder og video, og for at indlejre disse på platformen.

Eleverne kan også, fremfor at abonnere på opdateringer fra en underviser, abonnere på opdateringer fra en klasse, hvorved de modtager samtlige de meddelelser der udsendes på denne klasses side i deres egen nyhedsstrøm. Dette er især anvendeligt inden for den polyfone undervisningsform, hvor det ikke kun er læreren, men alle i klassen, der bidrager til kommunikationen. Indenfor den polyfone undervisningsform er blogfunktionen også anvendelig, i det alle medlemmer af en klasse har mulighed for at kommentere på hinandens blogs.

Indenfor den dialogiske undervisningsform er især app’en ‘Questions’ anvendelig. Den gør det muligt for eleverne at stille spørgsmål i en dynamisk FAQ, hvor underviseren løbende kan svare på faglige spørgsmål. Spørgsmål og svar vil være tilgængelige for alle medlemmer af en klasse, og kan også anvendes som en fælles refleksions- og spørgsmål/svar-platform under forelæsninger, på samme måde som TodaysMeet. Anvendt på denne måde, vil værktøjet primært understøtte en monologisk undervisningsform.

Du vil, efter at have oprettet en bruger på Diipo, løbende få gode råd og tips til, hvordan du kan udnytte platformens funktioner.

Kidblog i undervisningen

Blogs (eller weblogs) er et stærkt værktøj til brug for refleksion og kommunikation i og omkring undervisningen. Kidblog giver mulighed for gratis at give hver elev hans/hendes egen blog, og for at samle alle elevers blogs og kommentarer ét sted og derved bevare overblikket. Det er yderst let at oprette både sig selv og eleverne som brugere på Kidblog.

Kidblog egner sig primært til brug i den dialogiske eller den polyfone undervisningsform.

Kidblog
Indenfor den dialogiske undervisningsform er det oplagt at bruge Kidblog som elevernes individuelle elektroniske portfolio. Eleverne kan dagligt dokumentere deres refleksioner over undervisningen på deres egen blog, og underviseren har mulighed for at læse med og evt. kommentere på elevernes indlæg. Bloggen kan fungere som det sted, hvor eleverne giver udtryk for behov for faglig hjælp til konkrete emner. Den kan også bruges som en del af evalueringen af undervisningen og materialerne – synes eleven, at han/hun får nok ud af undervisningen?

Indenfor den polyfone undervisningsform kan Kidblog bruges som kommunikationsværktøj. Værktøjet giver mulighed for at eleverne kan skrive indlæg om emner de beskæftiger sig med i undervisningen, og de kan kommentere på hinandens indlæg. Derved kan værktøjet bidrage til den fælles meningsdannelse om et emne. Du kan tilknytte eleverne forskellige klasser når du opretter dem, og eleverne kan, fordi alle blogs ligger ét sted, let skabe sig overblik over hvad de andre elever i klassen skriver, og finde inspiration til deres egne blogs.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Kidblog i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du se denne (engelsksprogede) præsentation, som viser hvordan du kommer i gang.