InfuseLearning i undervisningen

InfuseLearning er et gratis, web-baseret læremiddel, som kan anvendes til at aktivere eleverne i klassen. Det giver mulighed for at lade eleverne svare på multiple choice eller åbne spørgsmål ved hjælp af tekst eller tegninger på deres laptops, tablets eller smartphones, og for at underviseren kan distribuere links og tegninger/billeder direkte ud til eleverne. Infuselearning egner sig primært til brug i en monologisk undervisningsform.

Infuselearning

I den monologiske undervisningsform kan InfuseLearning, på samme måde som fx Socrative, bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Eksempelvis kan underviseren opstille en række test-spørgsmål som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Underviseren kan også bede eleverne om at tegne deres svar i InfuseLearning. Eleverne får, når underviseren har igangsat denne aktivitet, vist et blankt lærred, som de kan tegne på (med musen på PC/Mac og med fingrene på tablets/smartphones).

Med InfuseLearning har underviseren også mulighed for at sende et link til en bestemt hjemmeside ud til eleverne. Det kan fx være relevant i forbindelse med simultan igangsættelse af opgaver.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med InfuseLearning og til at udnytte læremidlets funktioner, kan du se guiden her: Kom godt i gang med InfuseLearning

GoSoapBox i undervisningen

GoSoapBox er et web-baseret quiz- diskussions- og evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog i klassen. Værktøjet kombinerer funktioner fra værktøjer som TodaysMeet og Socrative, og egner sig både til brug i en monologisk og en dialogisk undervisningsform.

GoSoapBox

I den monologiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Det kan fx foregå ved hjælp af en quiz, som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

I den monologiske undervisningsform er det også muligt at anvende funktionen ‘Social Q&A’, som giver mulighed for at de lærende løbende kan stille spørgsmål til undervisningen – både til underviseren og til hinanden. Denne funktion minder om TodaysMeets funktion, men GoSoapBox giver dog plads til 250 tegn i hvert indlæg, hvor TodaysMeet kun giver plads til 140 tegn.

I den dialogiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille et skriftligt spørgsmål til klassen (funktionen ‘Discussion’), og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i SoapBoxen. Svarene vil herefter blive vist på tavlen (det er muligt at gøre svarene anonyme, hvilket kan sikre at flere tør ytre sig), og der kan igangsættes en dialog omkring svarene.

Det er ikke gratis at anvende GoSoapBox (det koster fra $7.50 pr måned for én underviser), men man har mulighed for at prøve systemet af og vurdere, om man finder det bedre end en kombination af gratisværktøjerne TodaysMeet og Socrative.

Ud over den indføring man får i sidens funktioner efter oprettelse, er der hjælp at hente her, hvis du vil afprøve GoSoapBox.

TodaysMeet i undervisningen

TodaysMeet er et værktøj, som kan bruges til at fastholde elevernes fokus på det underviserens gennemgang handler om. Værktøjet giver eleverne mulighed for løbende at skrive kommentarer, spørgsmål og svar på tavlen, mens underviseren gennemgår et emne. Man kan oprette rum uden at oprette sig som bruger, og skal blot give eleverne adgang til rummet ved at dele adressen på rummet med dem.

TodaysMeet egner sig primært til brug i den monologiske undervisningsform.

TodaysMeet
Indenfor den monologiske undervisningsform er det oplagt at bruge TodaysMeet som en fælles refleksions- og spørgsmål/svar-platform, der vises på projektoren/det interaktive whiteboard. Eleverne kan løbende stille spørgsmål til underviseren og hinanden om indholdet i det der gennemgås, og de kan få opklaret nogle af de tvivlsspørgsmål, som bremser deres forståelse af det gennemgåede.

Underviseren får et indblik i, hvorvidt hans/hendes præsentation rammer målgruppens niveau, og den hvisken der normalt foregår bagerst i klassen, bliver ved hjælp af TodaysMeet kanaliseret ud i klassen, og kan bidrage til den løbende evaluering og tilpasning af undervisningen.

I forlængelse af underviserens oplæg, kan man gennemgå indholdet i TodaysMeet-rummet, og sikre sig at alle får svar på deres spørgsmål.

Socrative i undervisningen

Socrative er et gratis, web-baseret evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog og aktivitet i klassen. Socrative egner sig primært til brug i en monologisk undervisningsform.

Socrative i undervisningen

I den monologiske undervisningsform kan Socrative bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Eksempelvis kan underviseren opstille en række test-spørgsmål som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

Socrative kan også bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille mundtlige spørgsmål ud i klassen, og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i Socrative. Svarene kan herefter blive vist på tavlen, og der kan igangsættes en dialog omkring svarene. Det skriftlige udgangspunkt for dialogen giver en større del af de lærende mulighed for at ytre deres meninger, end hvad tilfældet er ved almindelig håndsoprækning. Det er endvidere muligt at lave en afstemning om de indkomne svar.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Socrative i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse denne Socrative brugervejledning eller se denne introduktion til Socrative