Google Hangouts i undervisningen

Hangouts er et gratis, web-baseret samarbejds- og kommunikationsværktøj, som er udviklet af Google. Hangouts giver mulighed for at mange samtidige brugere kommunikerer og samarbejder i et virtuelt rum, og værktøjet er integreret med flere af Googles andre tjenester, heriblandt YouTube og Google Drive. Værktøjet egner sig især til brug i den monologiske og den polyfone undervisningsform.

Google Hangouts

I den monologiske undervisningsform kan Google Hangouts bruges til at instruere eleverne i brugen af bestemte it-værktøjer. Ved at underviseren deler sin skærm med en gruppe af elever, kan hun eksempelvis gennemgå bestemte funktioner i et program, som eleverne skal lære at anvende. Hun kan også gennemgå en tekst med eleverne, som løbende har mulighed for at stille spørgsmål, enten i chatten eller ved hjælp af den indbyggede samtalefunktion. Et Hangout kan, ved at aktivere ‘Hangouts on Air’ ved oprettelsen af Hangout’et, optages og lægges ud på YouTube. På den måde vil det være muligt for elever, som ikke kunne deltage i underviserens gennemgang, at se den på et andet tidspunkt.

Indenfor den polyfone undervisningsform kan Google Hangouts bruges som et samarbejdsrum for grupper af elever eller for en hel klasse. Der er mulighed for at man kan se en video på YouTube sammen mens man chatter om dens indhold, ligesom der er mulighed for at samarbejde i Google Docs, mens man kommunikerer gennem videochat.

I Google Hangouts er der desuden mulighed for at tilføje en række ekstra plugins som kan understøtte samarbejdet. Der findes fx et plugin til Google Art Project. Ved at tilføje dette plugin, kan man lade eleverne søge i en stor samling af kunstværker fra mange forskellige museer, og lade eleverne analysere udvalgte kunstværker i fællesskab.

Google Hangouts er let at anvende, og det kræver kun, at man har en Google konto. Hvis du ikke allerede har en sådan, kan den oprettes gratis her.

Prezi i undervisningen

Prezi er et gratis, visuelt præsentationsværktøj. Det er over de senere år blevet voldsomt populært, og mange har allerede udskiftet deres PowerPoints med Prezi-præsentationer, fordi værktøjet giver nogle nye visuelle muligheder og er let at bruge.

Prezi egner sig primært til den monologiske eller den polyfone undervisningsform.

Prezi

I den monologiske undervisningsform kan Prezi bruges af underviseren til at indlede til arbejdet med et emne, og til at præsentere de væsentligste faglige begreber for klassen.

Indenfor den polyfone undervisningsform kan man lade eleverne samarbejde om udviklingen af en Prezi – man kan eksempelvis lade grupper af elever arbejde simultant med forskellige del-elementer i en Prezi-præsentation, og gøre den til en form for fælles ‘mind-map’ om et emne. Værktøjet kan også anvendes til elevernes fremlæggelser – det vil for mange elever være motiverende at kunne lave en flot, visuel fremlæggelse, og eftersom værktøjet er intuitivt og let at bruge, vil langt de fleste elever kunne anvende det efter en kort introduktion.

Har du brug for teknisk hjælp til at komme i gang med at bruge Prezi i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse en udførlig guide her: Kom godt i gang med Prezi i undervisningen.