Sidengo i undervisningen

Sidengo er et gratis værktøj til at producere og publicere hjemmesider. Med Sidengo kan man hurtigt og let oprette en hjemmeside for en klasse eller et fag, eller lade eleverne lave deres egne hjemmesider. Sidengo egner sig til brug indenfor den monologiske og den dialogiske undervisningsform.

Sidengo i undervisningen

I den monologiske undervisningsform kan Sidengo bruges til at informere de lærende om faglige emner eller til at give praktiske beskeder. Underviseren kan fx lægge artikler, videoer og dokumenter på den side hun har lavet i Sidengo, og bruge den som en fælles distributionsplatform.

I den dialogiske undervisningsform kan Sidengo bruges som platform for elevernes produktioner. Elevernes medie- og tekstproduktioner kan lægges på deres egne hjemmesider, og ved at bruge den samme hjemmeside over længere tid, kan hjemmesiden fungere som elevernes portfolie. Det er let for eleverne at importere medier fra tjenester som Soundcloud, Vimeo og YouTube.

Sidengo er gratis at bruge, og kræver kun, at man opretter en profil på siden her. Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Sidengo, kan du finde hjælp på siden her.

Prezi i undervisningen

Prezi er et gratis, visuelt præsentationsværktøj. Det er over de senere år blevet voldsomt populært, og mange har allerede udskiftet deres PowerPoints med Prezi-præsentationer, fordi værktøjet giver nogle nye visuelle muligheder og er let at bruge.

Prezi egner sig primært til den monologiske eller den polyfone undervisningsform.

Prezi

I den monologiske undervisningsform kan Prezi bruges af underviseren til at indlede til arbejdet med et emne, og til at præsentere de væsentligste faglige begreber for klassen.

Indenfor den polyfone undervisningsform kan man lade eleverne samarbejde om udviklingen af en Prezi – man kan eksempelvis lade grupper af elever arbejde simultant med forskellige del-elementer i en Prezi-præsentation, og gøre den til en form for fælles ‘mind-map’ om et emne. Værktøjet kan også anvendes til elevernes fremlæggelser – det vil for mange elever være motiverende at kunne lave en flot, visuel fremlæggelse, og eftersom værktøjet er intuitivt og let at bruge, vil langt de fleste elever kunne anvende det efter en kort introduktion.

Har du brug for teknisk hjælp til at komme i gang med at bruge Prezi i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse en udførlig guide her: Kom godt i gang med Prezi i undervisningen.