Quip i undervisningen

Quip er et simpelt skriveprogram, som lader eleverne samarbejde omkring tekster uanset hvilket device de hver især arbejder på. Quip egner sig primært til brug indenfor den polyfone undervisningsform.

Quip

Indenfor den polyfone undervisningsform kan Quip bruges som elevernes fælles skriveværktøj. Det er muligt for flere at arbejde simultant i de delte dokumenter, og man kan hele tiden se hvem der har skrevet hvad. Der er ikke lige så store muligheder for at formatere tekst som i Google Docs, men man kan fx oprette huskelister og indsætte billeder og videoer i de fælles dokumenter.

Det er muligt at chatte i Quip, ligesom det er meget nemt at invitere andre til at deltage i arbejdet med et dokument eller en mappe med flere dokumenter. De dokumenter og mapper man har oprettet vises i et meget overskueligt visuelt layout.

Quip kan bruges med en computer, ligesom det også er muligt at hente det som app til iOS og Android. Det giver gode muligheder for at alle elever kan være med, uanset hvilket device de medbringer. Det er gratis at anvende Quip, og du kan enten oprette dig med en e-mail adresse der er knyttet til en Google-konto, eller du kan oprette en konto til Quip på siden her.

Etherpad i undervisningen

Etherpad er et gratis skriveværktøj, som giver dig og eleverne mulighed for at arbejde simultant i et simpelt tekstdokument. Etherpad minder lidt om Google Docs, men det kræver ikke noget login, og er derfor lettere at komme i gang med at bruge. Til gengæld er redigeringsmulighederne ikke helt så gode, og der er ikke adgang til fx regneark, spørgeskemaer og præsentationer. Værktøjet egner sig primært til brug indenfor den polyfone undervisningsform.

Etherpad i undervisningen

Indenfor den polyfone undervisningsform er Etherpad oplagt at bruge i forbindelse med elevernes projekt-arbejde, hvor eleverne skal samarbejde i grupper om produktion af eksempelvis en rapport. Ved at lade eleverne arbejde i Etherpad kan du som underviser løbende følge med i processen – det kræver blot at du kender webadressen på elevernes fælles dokument. Eleverne kan med Etherpad også skrive simultant i det samme dokument, selvom de ikke sidder sammen, og de har mulighed for at chatte med hinanden.

Hvis du som underviser opretter et fælles dokument og viser det på projektoren, kan Etherpad også bruges som en fælles tavle, hvor eleverne kan skrive simultant. Hver elev får sin egen farve som vist på billedet ovenfor, og man kan indtaste sit navn i øverste højre hjørne, og derved få overblik over hvem der har skrevet hvad.

Etherpad er et Open Source projekt, og man kan gratis hente softwaren og installere den på sin egen server. Det er dog også muligt at oprette dokumenter på en af de mange servere som allerede kører Etherpad. Du kan finde en liste her. Når du har valgt en server kan du oprette et dokument, enten ved at klikke ‘New Pad’ eller ved at indtaste et valgfrit navn på dokumentet.

Etherpad er gratis at bruge, og det fungerer bedst i Google Chrome browseren.

Storybird i undervisningen

Storybird er et gratis webbaseret værktøj, som giver mulighed for at lade eleverne forfatte historier ud fra billeder. Værktøjet giver mulighed for at eleverne kan arbejde alene med at skrive tekster, og for at de kan arbejde sammen på en fælles historie. Det egner sig primært til brug indenfor den dialogiske og den polyfone undervisningsform.

Storybird

I den dialogiske undervisningsform kan Storybird bruges som et redskab for elevernes kreative arbejde. Underviseren har mulighed for at oprette eleverne i klasser i systemet, og kan herefter stille dem en fælles opgave, som tager afsæt i et billede. Man har mulighed for at uploade et billede fra sin egen computer, som kan danne udgangspunkt for en sådan bunden skriveopgave. Man kan også lade eleverne oprette deres egne historier i Storybird. I forbindelse med sådanne mere frie skriveopgaver, kan de mange billeder i Storybirds database fungere som inspiration for eleverne. Eleven vælger et billede i Storybirds samling, som danner afsæt for historien, og bygger herefter en historie op omkring en række billeder, som relaterer sig til det først valgte billede.

Det er muligt for eleverne at skrive en del af en historie i Storybird, og dele den med en anden, som herefter kan fortsætte arbejdet med historien. Denne funktion egner sig godt til brug indenfor den polyfone undervisningsform. Eleverne kan fx organiseres i par, og skiftevis skrive på to forskellige historier. Herved får de både mulighed for at inspirere hinanden i skriveprocessen, og det bliver muligt for dem at rette i det, som den anden har skrevet.

For at bruge Storybird kræves det at man har en konto. En sådan kan oprettes her. For at få mulighed for at oprette klasser og lave fælles opgaver til eleverne, skal man oprette en Teacher/Class konto. Underviseren kan meget let oprette eleverne som brugere, så de kan gå i gang med at skrive historier med det samme. Det er gratis at bruge Storybird, hvis man kan nøjes med at oprette 3 klasser og 75 elever.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at bruge Storybird, er der hjælp på siden her.

Google Hangouts i undervisningen

Hangouts er et gratis, web-baseret samarbejds- og kommunikationsværktøj, som er udviklet af Google. Hangouts giver mulighed for at mange samtidige brugere kommunikerer og samarbejder i et virtuelt rum, og værktøjet er integreret med flere af Googles andre tjenester, heriblandt YouTube og Google Drive. Værktøjet egner sig især til brug i den monologiske og den polyfone undervisningsform.

Google Hangouts

I den monologiske undervisningsform kan Google Hangouts bruges til at instruere eleverne i brugen af bestemte it-værktøjer. Ved at underviseren deler sin skærm med en gruppe af elever, kan hun eksempelvis gennemgå bestemte funktioner i et program, som eleverne skal lære at anvende. Hun kan også gennemgå en tekst med eleverne, som løbende har mulighed for at stille spørgsmål, enten i chatten eller ved hjælp af den indbyggede samtalefunktion. Et Hangout kan, ved at aktivere ‘Hangouts on Air’ ved oprettelsen af Hangout’et, optages og lægges ud på YouTube. På den måde vil det være muligt for elever, som ikke kunne deltage i underviserens gennemgang, at se den på et andet tidspunkt.

Indenfor den polyfone undervisningsform kan Google Hangouts bruges som et samarbejdsrum for grupper af elever eller for en hel klasse. Der er mulighed for at man kan se en video på YouTube sammen mens man chatter om dens indhold, ligesom der er mulighed for at samarbejde i Google Docs, mens man kommunikerer gennem videochat.

I Google Hangouts er der desuden mulighed for at tilføje en række ekstra plugins som kan understøtte samarbejdet. Der findes fx et plugin til Google Art Project. Ved at tilføje dette plugin, kan man lade eleverne søge i en stor samling af kunstværker fra mange forskellige museer, og lade eleverne analysere udvalgte kunstværker i fællesskab.

Google Hangouts er let at anvende, og det kræver kun, at man har en Google konto. Hvis du ikke allerede har en sådan, kan den oprettes gratis her.

Google Docs i undervisningen

Google Docs er et gratis samskrivningsværktøj, som giver dig og eleverne mulighed for at arbejde simultant i tekst-dokumenter, regneark, præsentationer, tegninger m.m. Værktøjet egner sig primært til den polyfone undervisningsform, men det er også muligt at anvende det i en dialogisk undervisningsform.

Google Docs

I den polyfone undervisningsform er værktøjet bl.a. oplagt at bruge i forbindelse med projekt-arbejde, hvor eleverne skal samarbejde i grupper om produktion af eksempelvis en rapport, og hvor du som underviser ønsker at deltage i processen. Google Docs giver mulighed for at underviseren og eleverne kan samarbejde om skriveprocessen selvom de ikke sidder i samme rum.

I den dialogiske undervisningsform kan Google Docs anvendes til individuel eller fælles proces-skrivning, hvor eleverne hver for sig eller sammen skriver et udkast til en tekst, og du herefter giver kommentarer direkte i dokumentet, hvorefter eleverne arbejder videre i det samme dokument med at indarbejde de af dine kommentarer, de finder relevante. Google Docs giver mulighed for at se dokumentets historik, så du kan se hvilke ændringer der er foretaget fra gang til gang.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Google Docs i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse guiden her: Kom godt i gang med Google Docs i undervisningen.