Wideo i undervisningen

Wideo er et gratis værktøj til produktion af videoer, som giver mulighed for at producere små animationer med brug af lyd og billeder. Det egner sig primært til brug indenfor den dialogiske undervisningsform.

Wideo i undervisningen

Indenfor den dialogiske undervisningsform kan man lade eleverne bruge Wideo til at producere små fortællinger. Wideo kan være et godt alternativ til den traditionelle tekstproduktion, særligt for de elever som er begrænsede af manglende skrivekompetencer.

Der findes en lang række baggrunde, billeder og lyde i Wideo som eleverne kan lade sig inspirere af, og det er også muligt at uploade sine egne billeder og lydoptagelser, hvorefter man kan organisere og animere dem som man vil. Man animerer en scene ad gangen, og kan efterfølgende sætte scenerne sammen til en længere film. Når man har færdiggjort en film kan man publicere og dele den, fx ved at indlejre den på en hjemmeside.

Wideo er fortsat i Beta, men man kan anmode om gratis adgang til tjenesten her.

Vil du vide mere om Wideo kan du se denne film, som introducerer til de mest basale funktioner. Opretter du en profil får du desuden vist en tutorial første gang du producerer en film.

InfuseLearning i undervisningen

InfuseLearning er et gratis, web-baseret læremiddel, som kan anvendes til at aktivere eleverne i klassen. Det giver mulighed for at lade eleverne svare på multiple choice eller åbne spørgsmål ved hjælp af tekst eller tegninger på deres laptops, tablets eller smartphones, og for at underviseren kan distribuere links og tegninger/billeder direkte ud til eleverne. Infuselearning egner sig primært til brug i en monologisk undervisningsform.

Infuselearning

I den monologiske undervisningsform kan InfuseLearning, på samme måde som fx Socrative, bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Eksempelvis kan underviseren opstille en række test-spørgsmål som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Underviseren kan også bede eleverne om at tegne deres svar i InfuseLearning. Eleverne får, når underviseren har igangsat denne aktivitet, vist et blankt lærred, som de kan tegne på (med musen på PC/Mac og med fingrene på tablets/smartphones).

Med InfuseLearning har underviseren også mulighed for at sende et link til en bestemt hjemmeside ud til eleverne. Det kan fx være relevant i forbindelse med simultan igangsættelse af opgaver.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med InfuseLearning og til at udnytte læremidlets funktioner, kan du se guiden her: Kom godt i gang med InfuseLearning