InfuseLearning i undervisningen

InfuseLearning er et gratis, web-baseret læremiddel, som kan anvendes til at aktivere eleverne i klassen. Det giver mulighed for at lade eleverne svare på multiple choice eller åbne spørgsmål ved hjælp af tekst eller tegninger på deres laptops, tablets eller smartphones, og for at underviseren kan distribuere links og tegninger/billeder direkte ud til eleverne. Infuselearning egner sig primært til brug i en monologisk undervisningsform.

Infuselearning

I den monologiske undervisningsform kan InfuseLearning, på samme måde som fx Socrative, bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Eksempelvis kan underviseren opstille en række test-spørgsmål som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Underviseren kan også bede eleverne om at tegne deres svar i InfuseLearning. Eleverne får, når underviseren har igangsat denne aktivitet, vist et blankt lærred, som de kan tegne på (med musen på PC/Mac og med fingrene på tablets/smartphones).

Med InfuseLearning har underviseren også mulighed for at sende et link til en bestemt hjemmeside ud til eleverne. Det kan fx være relevant i forbindelse med simultan igangsættelse af opgaver.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med InfuseLearning og til at udnytte læremidlets funktioner, kan du se guiden her: Kom godt i gang med InfuseLearning