Wikispaces i undervisningen

Wikispaces er et let anvendeligt wiki-værktøj med mange undervisningsrelaterede anvendelsesmuligheder. Det giver mulighed for at samarbejde om udfyldelsen og redigeringen af klassens/holdets egen wiki. Wikispaces giver ikke mulighed for at samarbejde simultant på samme måde som Hackpad – til gengæld giver det mulighed for at oprette mappe-strukturer, og det er lettere at inddrage mere avanceret indhold som fx videoer og lydklip. Værktøjet egner sig til den polyfone undervisningsform og den monologiske undervisningsform.

I den polyfone undervisningsform er det oplagt at bruge Wikispaces som fagets eller holdets fælles vidensplatform. Der kan oprettes mapper i Wikispaces, som knytter sig til bestemte emner fra undervisningen, og de lærende kan i fællesskab udfylde de sider der findes i hver mappe, og på den måde bidrage til den fælles vidensproduktion. Det er muligt at diskutere om indholdet på de forskellige sider (hver side har en tilhørende diskussionsside), og man kan se historik for ændringer på hver enkelt side.

I den monologiske undervisningsform kan Wikispaces bruges som underviserens distributionsplatform. Underviseren kan samle artikler, videoer og andet materiale omkring fagets emner i en wiki. Der kan også lægges links til relevante artikeldatabaser etc. i en wiki, og eleverne kan bruge disse links når de skal søge informationer til opgaveløsninger. Det er også muligt at lade eleverne aflevere opgavebesvarelser i wiki’en – fx kan en wiki i Wikispaces være en god platform til samling af elev-producerede videoer.

Wikispaces giver også mulighed for at organisere eleverne i projekt-teams, så en gruppe af elever har adgang til bestemte mapper og sider, og har forskellige rettigheder til at skrive og ændre i wikiens afsnit.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Wikispaces i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du se denne introduktionsvideo, som viser dig hvordan du opretter din første wiki. På Wikispaces Youtube-kanal kan du se en række videoer som viser, hvordan du udnytter de forskellige funktioner i Wikispaces.

Weebly i undervisningen

Weebly er et gratis værktøj til at producere og publicere hjemmesider. Det giver mulighed for at oprette en hjemmeside for fx en klasse eller et fag, ligesom det giver mulighed for at lade de lærende oprette deres egne hjemmesider og for at lade dem redigere disse i fællesskab. Weebly egner sig bedst til brug i en monologisk eller en polyfon undervisningsform.

Weebly

I den monologiske undervisningsform kan Weebly bruges af underviseren til at informere de lærende om faglige emner eller til at give praktiske beskeder. En hjemmeside oprettet i Weebly kan bruges som underviserens videns- og informationsplatform, hvor viden og information formidles til de lærende. Eksempelvis kan der lægges artikler, videoer og dokumenter på siden, ligesom tilmelding til arrangementer og ekskursioner kan klares her. Der kan også samarbejdes kooperativt om vedligeholdelsen af en hjemmeside; en gruppe af lærende kan have ansvar for at vedligeholde forskellige undersider.

I den polyfone undervisningsform kan Weebly bruges som et holds eller en gruppes fælles videns- og informationsplatform – altså som en fælles wiki. Ved at tildele de lærende rettigheder til at redigere siden, opnår man at de sammen fylder siden med indhold i et kollaborativt samarbejde. Man kan lade de lærende oprette undersider om forskellige emner i fællesskab, og man kan oprette en blog, hvor de lærende fx på skift kan skrive debatindlæg, og kommentere hinandens tekster.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Weebly i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse denne introduktion: Kom godt i gang med Weebly i undervisningen.