It i undervisningen

eDidaktik giver inspiration til at anvende it i undervisningen med afsæt i pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Vi tror på, at det er den enkelte underviser der bedst kan vurdere, om og hvordan det er meningsfuldt at inddrage it i den konkrete undervisningssituation. Vi ser det derfor som vores opgave at understøtte den enkelte undervisers it-pædagogiske og it-didaktiske overvejelser. Vores mål er at give didaktikken tilbage til underviseren.

En hensigtsmæssig inddragelse af it i undervisningen må tage afsæt i underviserens pædagogiske og didaktiske overvejelser. Derfor har vi ikke fokus på deling af køreklare, didaktiserede forløb eller på anvendelsen af forlagsproducerede læremidler med en indbygget didaktik. Vi fokuserer i stedet på at støtte den enkelte underviser i at anvende ikke-didaktiserede digitale læremidler i undervisningen.

Den eDidaktiske Model

Til støtte for underviserens didaktiske overvejelser over brugen af it i undervisningen, har vi udviklet Den eDidaktiske Model. Den eDidaktiske Model er en it-didaktisk model, der kan fungere som grundlag for underviserens it didaktiske overvejelser og kvalificere valget og anvendelsen af digitale læremidler. Modellen bygger på en skelnen mellem tre undervisningsformer, og tanken er, at disse undervisningsformer hver især kan understøttes af forskellige typer af digitale læremidler.

Den eDidaktiske Model

Digitale læremidler

Med afsæt i Den eDidaktiske Model præsenterer eDidaktik en række artikler om digitale læremidler til undervisningen. Artiklerne beskriver funktionaliteten i de forskellige læremidler, og der gives bud på hvordan læremidlerne kan understøtte den it-didaktiske models forskellige undervisningsformer. Artiklerne kan fungere som inspiration for undervisere, der gerne vil inddrage it i undervisningen. De beskrevne læremidler er alle gratis og webbaserede, og fungerer derfor på tværs af digitale platforme.

Foredrag om it i undervisningen

På eDidaktik.dk finder du også informationer om vores foredrag om it i undervisningen, it didaktik, digital dannelse og lignende emner, ligesom du kan søge vores rådgivning og tjenester i forbindelse med projekter og udvikling af digitale læremidler.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.