eDidaktik | It i undervisningen

Det er altid den enkelte underviser der bedst kan vurdere, hvornår og hvordan det er meningsfuldt at inddrage it i undervisningen.

Derfor ser vi det som vores opgave at understøtte undervisernes it-didaktiske overvejelser og valg. Det gør vi dels ved at stille en eDidaktisk model til rådighed for strukturering af lærerens it-didaktiske overvejelser, dels ved at inspirere til nye måder at undervise på gennem beskrivelser af mulighederne i en række gratis, digitale læremidler. Vores mål er både at inspirere til nye måder at undervise på, og at understøtte læreren i at træffe de didaktiske valg, der bør lægges til grund for til- og fravalget af digitale teknologier i undervisningen.

En hensigtsmæssig inddragelse af it i undervisningen må altid tage afsæt i den konkrete undervisningssituation. Derfor har vi ikke fokus på deling af køreklare, didaktiserede forløb eller på anvendelsen af forlagsproducerede læremidler med en indbygget didaktik. Vi fokuserer i stedet på at støtte den enkelte underviser og det enkelte team i at vælge og anvende gratis, ikke-didaktiserede digitale læremidler i undervisningen.

Den eDidaktiske Model

Til støtte for underviserens didaktiske overvejelser over brugen af it i undervisningen, har vi udviklet Den eDidaktiske Model. Den eDidaktiske Model er en it-didaktisk model, der kan fungere som grundlag for underviserens it didaktiske overvejelser og kvalificere valget og anvendelsen af digitale læremidler. Modellen bygger på en skelnen mellem tre undervisningsformer, og hver af disse undervisningsformer kan understøttes af forskellige typer af digitale læremidler.

Den eDidaktiske Model - It i undervisningen - it didaktisk model

Digitale læremidler

Med afsæt i Den eDidaktiske Model præsenterer eDidaktik en række artikler om gratis digitale læremidler til undervisningen. Artiklerne beskriver funktionaliteten i de forskellige læremidler, og der gives bud på hvordan læremidlerne kan understøtte den it-didaktiske models forskellige undervisningsformer. Artiklerne kan fungere som inspiration for undervisere, der gerne vil inddrage it i undervisningen. De beskrevne læremidler er alle gratis og webbaserede, og fungerer derfor på tværs af digitale platforme.

Foredrag om it i undervisningen

På eDidaktik.dk finder du også informationer om vores foredrag om it i undervisningen, it didaktik, digitale læremidler, digital dannelse og relaterede emner, ligesom du kan søge vores rådgivning og ydelser i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter og udvikling af digitale læremidler.

Har du spørgsmål eller kommentarer til sidens indhold, er du altid velkommen til at kontakte os.